Islam Dünyası Birliği Nasıl Sağlar?

Islam Dünyası Birliği Nasıl Sağlar? * … Vahdeti Ehl-İ Sünnet Sağlar Prof. Dr. Hilmi Demir, İslam ümmetinin vahdetini sağlayacak yegane etken olan Ehl-i Sünnet’in selefiler, oryantalistler ve modernistlerce İslam’ın geri kalmasının sebebi olarak görülüp işlevsizleştirildiğine dikkat çekti. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir, İslam dünyasındaki çatışmaların sebebini ve ümmetin nasıl birlik“Islam Dünyası Birliği Nasıl Sağlar?” yazısının devamını oku

Doğu-Batı Arasında Bir Esrarengiz Portre: Cemaleddin Efgani

Doğu-Batı Arasında Bir Esrarengiz Portre: Cemaleddin Efgani * Solda Mason kıyafeti içinde Efgânî; sağda Şark Yıldızı Mason Locası’na müracaat istidası (dilekçesi)… *** Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci’nin Efgânî hakkındaki makalesi: http://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=580 .

Sünneti inkar, Harf Inkılabından daha tehlikelidir…

Sünneti inkar, Harf Inkılabından daha tehlikelidir…  *** Islam’a savaş açan ve Müslümanları Islam kültüründen koparmak isteyen kemalistler, halkın tepkisinden çekindikleri için düşmanın(!) adını “Arap kültürü” koymayı uygun bulmuşlardır. Inkılabın baş aktörlerinden Ismet Inönü bu konuda şöyle diyordu: “Harf inkılabı bir okuma yazma kolaylığına bağlanamaz. Okuma yazma kolaylığı Enver Paşa’yı tahrik eden sebeptir. Ama, harf inkılabının“Sünneti inkar, Harf Inkılabından daha tehlikelidir…” yazısının devamını oku