Doğu-Batı Arasında Bir Esrarengiz Portre: Cemaleddin Efgani

Doğu-Batı Arasında Bir Esrarengiz Portre: Cemaleddin Efgani * Solda Mason kıyafeti içinde Efgânî; sağda Şark Yıldızı Mason Locası’na müracaat istidası (dilekçesi)… *** Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci’nin Efgânî hakkındaki makalesi: http://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=580 .