Şeriat Hükümleri Ve Hikmetleri – Mirasta Erkeğe İki Kadın Payı

Şeriat Hükümleri Ve Hikmetleri – Mirasta Erkeğe İki Kadın Payı

islamda kadin erkek esitligi yoktur adalet vardir, Islamda adalet, kadinin mirasi, seriat hükümleri ve hikmetleri

***

Islam’da “eşitlik” yoktur, ADALET vardır… Zira kadın ile erkek “eşit” yapılarda değildir, örneğin erkek doğurmaz fakat kadın doğurur… Dolayısıyla kadının doğan çocuğuna bakması gerekmektedir, buna delil ise Allahu Teala’nın çocuğun gıdasını kadının göğüsünde halketmesidir.

Erkeklerin göğüsünden süt gelmediğine göre, Allahu Teala bu vazifeyi kadınlara vermiş demektir. Diğer taraftan, bir çocuk ihtiyacı olan şefkat ve merhameti ancak “Anne”de bulabilir.

Erkekler de ailesini geçindirmek ile mükelleftirler zira erkekler kadınlardan daha güçlüdür (istisnalar kaideyi bozmaz). Erkekler, kadınlara nazaran sadece fiziki yapı bakımından değil, aynı zamanda psikolojik ve ruhi tezahürler bakımından da güçlüdür.

Yaptığımız bu girişten sonra gelelim asıl meseleye…

Nisa Suresi (Elmalılı Hamdi Yazır meali)
11 –
 Allah size evlatlarınızın miras taksimini şöyle emrediyor: Çocuklarınızda, erkeğe iki kadın payıkadar (…)

Sıkça gündeme taşınan ve Islam’ın aleyhinde kullanılan konulardan biri de Islam miras hukukunda kız çocukların paylarıdır. Başta cahiliye dönemindeki Araplarda olmak üzere Çin, Roma, Japon hukukunda kadın mirastan tamamen mahrum bırakılmıştı.

Islâm hukukunda ihtiyaç prensibinin en fazla kendini gösterdiği saha, kız çocuklar ile erkek çocuklar arasındaki -ikili birli- pay farkıdır. Ilk bakışta adaletsiz gibi gözüken bu fark, tamamen adalet ve ihtiyaç prensibine dayanmakta, ortaya âdil bir denge koymaktadır. Islâm hukuk sistemi bir bütün olarak ele alındığı zaman kadın ile erkeğin mâlî yükümlülüklerinin çok farklı olduğu görülmektedir. Kadın mehir, cihad, nafaka, diyet giderlerinden muaftır.

Bekâr veya dul olduğunda tabiî ihtiyaçlarını sırayla babası, oğlu, erkek kardeşi gibi akrabası karşılayacaktır. Kadın boşandığı takdirde, iddet sûresince onun barınma, yeme-içme, giyim-kuşam masraflarını ödemek, kadını boşayan kocanın görevidir. Kadının ise kocasına karşı böyle birsorumluluğu yoktur.

Evlenirken masraflar (mehir, çeyiz) kocaya aittir. Evlendikten sonra geçimi temin (nafaka) kocanın vazifesidir. Erkek, evlenme sırasında kararlaştırılan ve mehir adı verilen bir mikdar mal veya parayı kendisi ile nikahlandığı kadına vermekle mükellefdir. Kadının ise, erkeğe karşı böyle biryükümlülüğü yoktur.

Basit bir örnek vermek gerekirse geride bir oğul, bir de kız bırakarak vefat eden bir şahsı ele alabiliriz. Şahsın onbeş bin lira miras bıraktığını kabul edelim. Islâm miras hukukuna göre bunun on bin lirasını oğul, beş bin lirasını da kız alacaktır.

Kız elindeki parayı aynen muhafaza edebilecek, hatta arttırabilecektir; çünkü evlenirken mehir almak suretiyle servetini arttıracak, geçimi kocasının üzerine olduğu için mal varlığını koruyabilecekisterse ticaret vb. ile çoğaltacaktır. Oğul ise evlenirken masraf edecek, eşine mehir verecek, evlendikten sonra evin giderlerini karşılayacak, askerlik yapacak, diyet ödeyecek akrabasından muhtaç olanların nafakalarını verecektir.

Bu iki ihtiyaç tablosu karşılaştırılınca kız evlâdın, erkek evlattan daha kazançlı ve daha avantajlıolduğu açıkça görülmektedir.

Kadın, kendi mal varlığında istediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Kadının malî durumu yerinde olsa bile, âilenin harcamalarına katılmak zorunluluğu yoktur. Bu açıdan bakılınca, kadın ile erkeğeaynı pay verilecek olsa, hisseleri aynı olduğu halde erkek, âilenin geçimini sağladığı, kadının ise böyle bir sorumluluğu olmadığı noktasında, denge erkek aleyhine bozulmuş olacaktır ki bu, erkeğe haksızlık edilmesi demektir.

Demek ki, mirastan kadına, erkeğin hissesinin yarısı kadar pay verilmesinin, erkeği kadından üstün tutmak düşüncesi ile hiç bir ilgisi yoktur. Bilakis bu taksimat, kadın ile erkeğin külfetleri ile nimetlerinin dengelenmesi ve sosyal adâletin sağlanması amacına yöneliktir.


Maide Suresi
49 – 
Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet. Onların keyiflerine uyma. Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından seni saptırmalarından sakın. Eğer Allah’ın hükmünden yüzçevirirlerse, bil ki Allah, bir kısım günahları sebebiyle onları musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu yoldan çıkanlardır.

50 – Yoksa cahiliyye hükmünü mü arıyorlar? kesinlikle bilen bir toplum için Allah’tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?

**********

KAYNAK: Birçok kaynaktan faydalanılmıştır.

**********

Kadir Çandarlıoğlu

**********

 

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

www.belgelerlegercektarih.com

*

*

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: